De Hill ambassade

Waar staat HILL voor.

High Impact Learning that Lasts.
Een model, ontworpen door Filip Dochy en het bevat 7 bouwstenen voor het vormgeven van het onderwijs.
Elk leerproces starten vanuit een urgentie, hiaat of probleem – een ‘sense of urgency’ (1).
Om die kloof te dichten maken we gebruik van vijf andere bouwstenen:
zelfmanagement en learner control (2),
collaboratie en coaching (3),
een hybride omgeving (4),
actie en kennisdeling door de lerende (5),
en flexibiliteit in formeel en informeel leren (6).
Om over te gaan naar een volgend leerproces wordt een assessment (7) gedaan, waarbij de lerende en de coach samen nagaan of de kloof inderdaad gedicht is (assessment as learning).

Meer concreet kan hier invulling aan worden gegeven door het onderwijs zo in te richten dat opdrachten urgent voelen en dat studenten meer zelfstandig leren werken.
Dit door bijvoorbeeld actief in te zetten op het stellen – en laten stellen – van vragen, en geven – en laten zoeken – van feedback en het stimuleren van keuzes op basis van beide, zodat de student op die manier leert in de praktijk problemen op te lossen.
Van studenten vraagt deze manier van werken relatief veel zelfstandigheid, waaraan zij zeker in het eerste studiejaar vaak moeten wennen. Enige frustratie, oftewel frictie daarbij, kan worden gezien als onderdeel van het leerproces.

Meer informatie: https://wij-leren.nl/high-impact-learning-kenmerken-principe.php

De HILL-ambassade.

Studentambassadeurs maken het verschil.

In onze HILL Innovatie is de student een vanzelfsprekende leerpartner geworden. Zo treden zij op als critical friend, als sparring partner en denken zij mee aan het bekend maken van onze Learning community HILL. Studenten zijn vanaf het begin ook onze HILL ambassadeurs.

Toekomstgericht Onderwijs.

De HILL student is de zelfmanager die zelfverzekerd zijn loopbaan vorm gaat geven. In deze loopbaan denkt de HILL student als leerpartner mee in de ontwikkeling van het HILL onderwijs; de student die vanuit shared vision samen met docenten en werkvelden bouwt aan onderwijs. Door de continue spiegeling met de studenten over inhoud en koers van ons onderwijs, en de korte lijntjes met elkaar, worden aanpassingen snel merkbaar voor de studenten. In onze learning community krijgt de student het podium en groeit daardoor in zijn rol als pro-actieve zelfmanager. De positieve effecten van deze positionering zijn ook direct van meerwaarde voor de beeldvorming over onze studenten richting de werkvelden. Deze studenten hebben een boodschap en laten met trots zien wat zij in hun mars hebben.

Er is een bouwteam (de ambassade) bestaande uit studenten, docenten, werkvelden, ouders dat samen aan HILL onderwijs bouwt en het ambassadeurschap rondom ons HILL onderwijs op zich neemt. Wat doen onze huidige en straks de nieuwe ambassadeurs?
– ze bezoeken en ontvangen toeleverende scholen, MBO’s en HBO’s.
– ze leveren input voor blauwdruk en curriculum.
– ze enthousiasmeren en mobiliseren studenten en andere leerpartners voor ontwerpvraagstukken.
– ze leiden nieuwe ambassadeurs op, o.a. door het geven van workshops
– ze netwerken voor de learning community en organiseren 4 bijeenkomsten
– ze visualiseren de visie en kernwaarden van de school.