Kernwaarden

Kernwaarden helpen bij het maken van keuzes, het stellen van doelen en bij het inrichten van de projectenbank. Het fundament waar ik voor sta.

Vertrouwen

Werken vanuit vertrouwen: vertrouwen hebben in jezelf, vertrouwen in elkaar en vertrouwen in de toekomst. Bij leren en ontwikkelen hoort ook het gezamenlijk evalueren en reflecteren via de professionele dialoog.

Verbinding

Verbinding met jezelf (werken en leven vanuit je passie), oprechte aandacht voor de ander en betrokkenheid zijn belangrijk. We hebben elkaar nodig en we doen het samen.

Vakmanschap

Geniet van je vaardigheden en kwaliteiten en hou kennis op peil.

Inspiratie

Iedereen heeft inspiratie nodig om creatief te blijven; zeker in deze tijd waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Zoek en deel die inspiratie, zodat we ook onszelf blijven ontwikkelen.

Eigenheid en leren

Leren is het zich eigen maken van nieuwe, of het aanpassen van bestaande, kennis, gedrag, vaardigheden of waarden.
Daarbij gaat het om het synthetiseren (samenvoegen) van verschillende soorten informatie tot een coherent (samenhangend) mentaal geheel.

De mogelijkheid om te leren bezitten zowel mensen, dieren als sommige machines.
Er is een onderscheid tussen incidenteel en intentioneel (schools) leren.
Incidenteel leren kan ontstaan tijdens het voorlezen of TV kijken.
Intentioneel leren is gericht op het in een bepaalde tijd bereiken van een van te voren bepaald kennis- en vaardigheidsniveau, in het onderwijs leerdoel of eindterm genaamd.

Het Nederlandse werkwoord ‘leren’ betekent zowel het opdoen van kennis door de leerling, als de kennisoverdracht door de leraar.
Het Duits, het Engels en het Frans hebben daar twee afzonderlijke woorden voor: respectievelijk lernen en lehren, learning en teaching, apprendre en enseigner.
Dit lemma richt zich op de eerste betekenis, de kennisverwerving door de leerling, en behandelt de verschillende vormen van ‘leren’ zoals die zijn gedefinieerd in de psychologie.

Ik leer anders?
Jij leert anders!
We leren allemaal anders!

Bron: boek LEREN EN DAN ANDERS, echt anders