Wereld Alzheimer Dag 2020

Samen met de stichting “Venray Dementie Vriendelijk” oplossingen bedenken om Venray dementie vriendelijker te maken. Want in een dementievriendelijke gemeente draait het om het gemakkelijker maken van het dagelijkse leven van mensen met dementie. Een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Waarin mensen met dementie blijven functioneren. Een samenleving waarin ze iets mogen vergeten en worden thuisgebracht als ze verdwalen. Waarin ze zo lang mogelijk aan het verenigingsleven kunnen deelnemen.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties heeft 21 september uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag wordt extra aandacht besteed aan dementie